Forma Plus
Home GP Batteries Uniross batteries Forma Line Smart Connexion FingerFood Kontakt
Model KEF
Šifra artikla: 30200001
Materijal: plastika i guma
Karakteristika: 16A/250V
Boja: crna
Proizvod namenjen za montažu na električni kabl
Bar kod: 8681682048706
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Model KEF-O
Šifra artikla: 30200011
Materijal: plastika i guma
Karakteristika: 16A/250V
Boja: oranž
Proizvod namenjen za montažu na električni kabl
Bar kod: 8681682048713
Električni gumeni utikač za montažu na
električni kabl
Utikač KEF/KEF O
Montiranje električnog kabla na proizvod obavezno treba poveriti stručnom i osposobljenom licu za
montiranje električnih uređaja! Nestručna montaža može uzrokovati opasnost od strujnog udara i
pričiniti štetu na priključenim uređajima!
Mere opreza!
Forma Plus d.o.o. Beograd
Veleprodaja
Rableova 24 (Mirijevo)
Tel: 011/3435 144, 3433 615
Email: office@formaplus.rs
Predstavništvo Novi Sad
Veleprodaja
Isidore Sekulić 23, Kać
Tel: 021/385 3495, 385 3496
Email: novisad@formaplus.rs
Predstavništvo Niš
Veleprodaja
Donjovrežinska 16a
Tel: 018/552 332, 516 151
Email: prodajanis@formaplus.rs